Google+

Vtech: Edukacyjny multipad, tablet

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

80.90 / 1sztuka
In stock
Dostawa i wysyłka
Wysyłka w 0 dni
Koszt od 12,00 zł
Opis szczegółowy
Producent: Vtech
Kod produktu: 2960

Edukacyjny MultiPad

firmy VTech

Edu­ka­cyj­ny Mul­ti­Pad za­wie­ra 8 róż­nych gier edu­ka­cyj­nych, uczy al­fa­be­tu,

cyfr oraz pod­staw li­cze­nia, a tak­że wzbo­ga­ca słow­nic­two.

Za­baw­ka po­sia­da du­ży ekran, na któ­rym wy­świe­tla­ne są we­so­łe ani­ma­cje.

Funk­cjo­nu­je w opar­ciu o dzia­ła­nie czuj­ni­ka ru­chu, dzię­ki któ­re­mu moż­na

sta­ro­wać po­sta­cia­mi w grach. Za­baw­ka uczy tak­że re­da­go­wa­nia krót­kich

wia­do­mo­ści tek­sto­wych.

CECHY:

- Ekran LCD

- Sen­sor ru­chu

- 8 kla­wi­szy gier

- 4 kla­wi­sze strza­łek

- 26 kla­wi­szy z li­ter­ka­mi

- 10 kla­wi­szy z cy­fer­ka­mi

- Re­gu­la­tor gło­śno­ści

.

kod produktu: 60412
wymiary opakowania: 20,3 x 21,6 x 4,5 cm
kategoria wiekowa: od 3 lat
zasilanie zabawki: 3 baterie AAA
Zobacz również
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel